Metode de predare

Profesioniști, cu o experiență îndelungată în predarea limbilor străine, preferăm un mix de metode de predare. Scopul nostru principal este să vă ajutăm să stăpâniți cât mai repede și mai bine limba străină pe care ați ales-o; din acest punct de vedere, vom folosi metodele de predare care s-au dovedit, în experiența noastră, cele mai eficiente pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv. De exemplu, abilitățile de a purta o conversație pe teme generale sunt cel mai bine stimulate prin așa-numita « metodă directă », în care profesorul și cursanții discută exclusiv în limba de curs. Pe de altă parte, exercițiile de traducere facilitează mai bine asimilarea vocabularului și înțelegerea textelor scrise.