Politica de confidentialitate

Stimaţi vizitatori, clienţi şi parteneri,

Informațiile despre dumneavoastră (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, conținutul mesajelor trimise) vor fi protejate de noi, fiind exclusă transmiterea datelor către o terță parte, persoană sau entitate juridică. Avem nevoie de datele personale pentru stabilirea unui contact iniţial şi comunicarea ulterioară vederea comunicării optime între noi şi dumneavostră, a semnarii contractelor si a emiterii facturilor. 

Centrul Educational FLUENTIS în calitate de operator de date cu caracter personal, este inregistrat la ANSPDCP sub numarul: 29442, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

  • prelucrate în mod legal, echilibrat, echitabil și transparent;
  •   colectate în scopuri clar determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
    • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
    • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în lege în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
ÎNSCRIE-TE AICI